Forum Gladiatorius (15)
Bank (1)
Biblioteka (10)
Magazyn (5)
Negotium X (10)
Pole treningowe (20)
Rynek Gildii (10)
Templum (15)
Villa Medici (15)
Wojenna Hala Sław (15)
Łaźnia (10)
Przed Tobą główna siedziba Gildii TROJA. Każdy nowy członek może skorzystać z kąpieli w łaźni, porozmawiać z bardziej doświadczonymi wojownikami oraz dowiedzieć się więcej o gildii. Równie ważne jest Forum Gladiatorius będące centrum administracyjnym gildii.